Urząd Miejski Wrocławia

Realizacja obejmuje informacyjny terminal multimedialny, oznakowania poziome i tabliczki brajlowskie w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Informacyjny terminal multimedialny, udźwiękowiony, dotykowy, wyposażony w ekran LCD i metalowe przyciski, usytuowany jest na postumencie. Został ergonomicznie pochylony w kierunku osoby odwiedzającej urząd. Utrzymany jest w wielobarwnej kolorystyce, z przewagą czerni i bieli. W centralnej części terminala znajduje się dotykowy plan urzędu, z lewej strony usytuowana jest legenda z metalowymi przyciskami, z prawej strony widoczny jest ekran LCD, nad którym widnieją opisane przyciski do jego obsługi. Po wciśnięciu metalowego przycisku użytkownik uzyskuje adekwatny, głosowy komunikat dotyczący informacji o budynku, pomocy w obsłudze terminala, włączenia mowy, wyboru mowy głośniejszej lub cichszej czy pomocy dotyczącej spraw urzędowych. Multimedialny terminal informacyjny to najbardziej zaawansowany i rozbudowany rodzaj terminala informacyjnego, przeznaczonego dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Terminale mogą być wyposażone w przemysłowy komputer PC, a także w jeden lub kilka ekranów LCD. Ilość i rodzaj dostarczanych przez nie informacji zależy od potrzeb zlecającego i ograniczony jest jedynie jego inwencją. Komputer PC stanowiący element terminala umożliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji, udostępnia specjalistyczne oprogramowanie, a także umożliwia implementowanie dowolnej ilości danych. Na ekranie LCD wyświetlane są  zaprojektowane wcześniej obrazy. Ekran może także służyć do innych celów, np. do prezentowania treści w języku migowym. Multimedialne terminale mogą być wyposażone w system rozpoznawania mowy, umożliwiający komunikację osoby niewidomej z funkcjami terminali, z pominięciem konieczności zapoznawania się z przyciskami. Realizacja w Urzędzie Miejskim Wrocławia zawiera ponadto brajlowskie tabliczki informacyjne i oznakowania poziome.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/337

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!  

Informacyjny terminal multimedialny i oznakowania poziome w Urzędzie Miejskim Wrocławia