Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wykonano tablicę informacyjną z tworzywa PMMA. Utrzymana jest w biało-szaro-czarnej kolorystyce. Znajdują się na niej czarnodrukowe i brajlowskie nazwy i numery pięter, nazwy wszystkich wydziałów urzędu i numery pokoi, które zajmują.  Tablica umieszczona jest na ścianie, na dystansach.

Tablica Informacyjna Z Tworzywa PMMA