Urząd Gminy Bedlno

Dla Urzędu Gminy Bedlno wykonano dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne na drzwi, informacyjne nakładki na poręcze schodów i kątowniki na schody. Obiekt został wyposażony w pętlę indukcyjną i w system Call-Hear.

Dotykowe plany informacyjne są tablicami wykonanymi z tworzywa PMMA. Umieszczone zostały na ścianach, na dystansach. Zawierają dotykowe elementy topografii urzędu i legendy w czarnym druku i w brajlu. Utrzymane są w spokojnej kolorystyce, z przewagą czerni i bieli. Każdy z planów zawiera znaczniki YourWay Beacon i NFC. Dwa dodatkowe znaczniki YourWay Beacon umieszczone są nad wejściami do urzędu.

Na drzwiach prowadzących do poszczególnych pokoi umieszczono 35 brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych w kolorach czarnym, czerwonym i białym. Niektóre z nich zawierają piktogramy. Dwanaście brajlowskich tabliczek informacyjnych znajduje się na poręczach schodów. Pierwszy i ostatni stopień schodów oznakowane są kontrastowymi kątownikami w kolorze żółtym.

Zainstalowana w obiekcie pętla indukcyjna wspomaga rozmowę, zapewniając wszechstronną pomoc dla osób niedosłyszących. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu rozmówcy lub z innego źródła dźwięku, co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, hałasem otoczenia itp.

Zainstalowany w budynku system Call-Hear z przyciskiem alarmowym usytuowanym przy wejściu i z trzema przyciskami sznurkowymi usytuowanymi w toaletach będzie służył wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. System informuje, że przed wejściem lub już w budynku znajduje się osoba potrzebująca pomocy, np. osoba niewidoma czy na wózku. Tym samym system ułatwia dostęp do obiektu każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznych miejscach, umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1146

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne, przycisk systemu Call-Hear, dotykowe tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, kontrastowe kątowniki na krawędzie schodów w Urzędzie Gminy w Bedlnie.