Starostwo Powiatowe w Żywcu

W budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu wykonano dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, kilkanaście brajlowskich tabliczek informacyjnych i trzy tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, z piktogramami.

Dotykowe plany informacyjne dwóch części parteru zamontowane są na ścianach, na dystansach, na wygodnej wysokości, ułatwiającej ich przeglądanie. Wykonano je z tworzywa PMMA w zielono-czarno-białej kolorystyce. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu oraz wspomniane znaczniki.

Brajlowskie tabliczki informacyjne wykonane są także z tworzywa PMMA. Są barwy zielonej. Trzy tabliczki w czarnym druku i w brajlu z piktogramami korespondują kolorystycznie z dotykowymi planami informacyjnymi. Ich tło jest zielono-białe, napisy w czarnym druku są czarne, czarne są też znajdujące się na nich piktogramy. I te tabliczki zostały wykonane z tworzywa PMMA.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1180

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie tabliczki informacyjne, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami  w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu.