Starostwo Powiatowe w Żninie

Dla Starostwa Powiatowego w Żninie wykonana została duża, wieloelementowa realizacja tyflograficzna w pięciu lokalizacjach - w budynku Starostwa Powiatowego, w Zespole Szkół Specjalnych i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie, a także w Domach Pomocy Społecznej w Tonowie i w Podobowicach.

Budynek Starostwa Powiatowego w Żninie wyposażono w 22 tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu, ze znacznikami NFC i z QR kodem, w jeden znacznik YourWay Plus, w cztery znaczniki YourWay Beacon, w 8 tabliczek brajlowskich na poręcze schodów, w system Call-Hear i w matę ewakuacyjną.

W Zespole Szkół Specjalnych w Żninie zainstalowano 46 sztuk tabliczek informacyjnych z tworzywa PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu, ze znacznikami NFC i z QR kodem i brajlem. Obiekt został ponadto wyposażony w matę ewakuacyjną i w przenośną pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie otrzymał jeden znacznik YourWay Plus i dwa znaczniki YourWay Beacon.

W Domu Pomocy Społecznej w Tonowie zainstalowano system przywoławczo-alarmowy Call-Hear. Na potrzeby transportu osób w przypadku zagrożenia dostarczone zostały krzesło ewakuacyjne i mata ewakuacyjna. Dom Pomocy Społecznej otrzymał krzesło ewakuacyjne.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1174

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu ze znacznikami NFC i OR kodami, znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus, systemy Call-Hear