Starostwo Powiatowe w Malborku

W budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wykonane zostały trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także 38 tabliczek informacyjnych w  brajlu.

Wszystkie dotykowe plany informacyjne zamontowane są na ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Plany informacyjne mają postać tablic z tworzywa PMMA. Utrzymane są w czarno-żółtej kolorystyce. Legendy pisane są białą czcionką, mają też wersję brajlowską. Zawierają wypukłe, graficzne obiekty topografii budynku i wyposażone są we wspomniane znaczniki.

Tabliczki informacyjne są przezroczyste, takie też są znajdujące się na nich napisy w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1164

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Tablica Z Dotykowym Planem Informacyjnym Rzut 1