SPZOZ Oleśnica

Realizacja tyflograficzna w SPZOZ Oleśnica została wykonana w czterech placówkach zespołu – w dwóch przychodniach w Oleśnicy, a także w przychodniach w Ligocie Polskiej i w Boguszycach. W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Plus i NFC, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, brajlowskie i czarnodrukowe tablice i tabliczki informacyjne na ściany i drzwi, brajlowskie nakładki na poręcze schodów, linie naprowadzające i pola uwagi. Dotykowe plany informacyjne mają postać tablic utrzymanych w pastelowej kolorystyce – błękit, biel, szarość, żółty i dodatek czerni. Plany opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu. Część tablic usytuowano na ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo, część znajduje się na ścianach, na dystansach, w pionie. Tablice i tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu umieszczono na ścianach lub na drzwiach. Utrzymane są w biało-niebieskiej kolorystyce. Dopełnieniem realizacji są pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk i ułatwiające komunikację z osobami niedosłyszącymi. Przychodnie zostały ponadto wyposażone w kontrastowe linie naprowadzające i pola uwagi. Wszystkie te elementy są w ostrym kolorze żółtym.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/487

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Plus i NFC, linie naprowadzające i pola uwagi, informacyjne tabliczki brajlowskie, brajlowskie nakładki na poręcze w czterech obiektach SPZOZ Oleśnica