Spichlerz w Boguchwale

Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, plany toalet PMMA w formacie A4, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody. Tablice z planami informacyjnymi, z napisami w brajlu i w czarnym druku, utrzymane są w czarno-białej kolorystyce z czerwonymi elementami. Znajdują się na ścianach, zostały zamontowane w pionie.  Prezentują plany w perspektywie zależnej od tego, gdzie zostały umieszczone. Plany informacyjne usytuowane są centralnie i z prawej strony tablicy, zaś legenda znajduje się z lewej strony i jest wysunięta poza obrys tablicy, zaś jej prawa strona ma półkolisty kształt. W skład realizacji wchodzą także tabliczki PMMA na drzwi z informacjami wizualnymi, np. z oznakowaniem toalet czy szatni, a także z brajlowskimi napisami. Ponadto realizacja obejmuje plany toalet utrzymane w kolorystyce identycznej z kolorystyką planów informacyjnych. Ostatnimi elementami realizacji są linie i pola uwagi, a także nakładki na schody.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/413

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, informacyjne tabliczki PMMA na drzwi, plany toalet, linie i pola uwagi, nakładki na schody w Spichlerzu w Boguchwale