Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dotykowy plan Sądu Apelacyjnego w Lublinie, a ściślej jego pierwszego piętra, ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia. Tablica umieszczona jest na wprost wejścia, po lewej stronie, na ścianie, na wysokości około 130 centymetrów od posadzki. Tablica usytuowana jest pionowo. Plan obiektu znajduje się w prawej i centralnej części tablicy. Tuż nad nim umieszczono na tablicy dwa metalowe przyciski – górny z informacją po polsku na temat rozkładu pomieszczeń, dolny, z taką samą informacją po angielsku. W lewej części tablicy znajduje się legenda planu w brajlu i w czarnym druku. Realizacja obejmuje ponadto metalowe tabliczki na drzwi z napisami w brajlu. Sąd Apelacyjny jest na liście obiektów aplikacji YourWay, ale tablica informacyjna z dotykowym planem nie jest wyposażona w beacon.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/360

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy plan pierwszego piętra Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w kilku rzutach.