RCK w Bydgoszczy – terenowe oddziały w Grudziądzu i Brodnicy

W ramach tej realizacji wykonane zostały dwa dotykowe plany informacyjne w siedzibach dwóch oddziałów terenowych bydgoskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w Grudziądzu i w Brodnicy. Oba plany mają postać tablic z tworzywa PMMA wyposażonych w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Usytuowane są w pionie, na ścianach, na dystansach. Plany opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu. Tła planów są szare, liternictwo jest białe i czerwone, same plany są biało-czarne z drobnymi, czerwonymi elementami.

Nad wejściami obu oddziałów terenowych RCK znajdują się znaczniki YourWay Plus.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Regionalne+Centrum+Krwiodawstwa+i+Krwiolecznictwa+w+Bydgoszczy%2C+Terenowy+Oddzia%C5%82+&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy Plan Informacyjny Oddziału Terenowego Bydgoskiego RCK W BrodnicyDotykowy Plan Informacyjny Oddziału Terenowego Bydgoskiego RCK W Grudziądzu