Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu

W skład realizacji wchodzą - dotykowy plan informacyjny siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu ze znacznikiem YourWay Beacon i dotykowy plan informacyjny toalety znajdującej się w budynku. Dotykowy plan informacyjny ma postać czarno-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze niebieskim, czerwonym i zielonym. Plan znajduje się z prawej strony tablicy, zaś z jej lewej strony usytuowana jest legenda w czarnym druku i w brajlu. Plan został wyposażony w znacznik, nadajnik YourWay Beacon. Po skomunikowaniu się z aplikacją YourWay w smartfonie, użytkownik uzyskuje głosowe informacje dotyczące planu. Kolejny element realizacji to dotykowy plan informacyjny toalety znajdującej się w budynku. Plan ów ma postać tabliczki w formacie A4 utrzymanej w kolorystyce nawiązującej do kolorystyki opisanego wcześniej planu informacyjnego budynku. 

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/434

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Plan ToaletyPlan budynku