Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Realizacja w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon, dwa znaczniki YourWay Beacon w tym samym obiekcie, sześć znaczników w oddziałach terenowych PUW w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne, a także linie i pola uwagi. Dotykowy plan informacyjny z PMMA ma postać czarno-zielonej tablicy z drobnymi elementami w kolorze bordowym i czerwonym. Legenda opatrzona jest czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Liternictwo utrzymane jest w kolorze białym. Plan wyposażony w znacznik YourWay Beacon został umieszczony w pionie, na ścianie, przed wejściem do budynku. Dwa, kolejne znaczniki znajdują się przy punkcie obsługi klienta i przy stanowisku do dezynfekcji rąk. Metalowe, informacyjne tabliczki w brajlu usytuowane są na drzwiach, w pobliżu klamek. W skład realizacji wchodzą ponadto linie i pola uwagi w budynku PUW w Rzeszowie i przed nim, a także sześć znaczników YourWay Beacon przeznaczonych dla oddziałów terenowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i w Tarnobrzegu. W każdym z oddziałów beaconami YourWay oznakowane są punkty obsługi klienta i stanowiska do dezynfekcji rąk.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/389

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Podkarpacki Urzad Wojewodzki W Rzeszowie