Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Kompleksowa i wieloetapowa realizacja w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej obejmuje wykonanie 15 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 323 sztuki tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu, 641 metrów bieżących linii naprowadzających i 200 metrów bieżących pasów ostrzegawczych i pól uwagi. Dotykowe plany informacyjne mają postać tablic z tworzywa PMMA, utrzymanych w biało-granatowo-czerwonej kolorystyce. Osiem z nich umieszczonych jest w pionie, na ścianach, na dystansach, siedem zamontowano na ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Wszystkie plany wyposażone są w legendy w czarnym druku i w brajlu, a także w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Tabliczki informacyjne utrzymane są w biało granatowej kolorystyce. Wszystkie linie naprowadzające, pasy ostrzegawcze i pola uwagi zostały wykonane z metalu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Pa%C5%84stwowa+Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Wschodnioeuropejska+w+Przemy%C5%9Blu&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, dotykowe tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu, 641 metrów linii naprowadzających, około 200 metrów pasów ostrzegawczych i pól uwagi.