Ośrodek Wsparcia i Testów w Bydgoszczy

Realizacja w budynku Ośrodka Wsparcia i Testów w Bydgoszczy obejmuje 16 informacyjnych tabliczek w czarnym druku i w brajlu, z piktogramami, wewnątrz i na zewnątrz obiektu, metalową nakładkę brajlowską na poręcz schodów, 130 metrów bieżących żółtych, kontrastowych linii naprowadzających na zewnątrz budynku, a także kontrastowe pola uwagi. W skład realizacji wchodzi ponadto system przywoławczy Call-Hear.

Call-Hear jest to system wzywania pomocy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem doń znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma. Tym samym system ułatwia dostęp do obiektu każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznych miejscach, umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych. System składa się z jednostki alarmującej - nadajnika, odbiornika wewnętrznego i opcjonalnie z klucza lub zestawu kluczy, które służą do aktywacji nadajnika. Jednostka alarmująca, bezprzewodowy nadajnik, montowany jest na zewnątrz budynku, najczęściej przy drzwiach wejściowych. Można go także zamontować w recepcji, w punkcie obsługi klienta itp. Jednostka alarmująca, nadajnik, aktywowany jest po naciśnięciu przycisku, lub przy pomocy klucza, jeśli wybrano wersję urządzenia z kluczem. Po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał do odbiornika wewnętrznego. Może to być dźwięk, migające światła lub oba te sygnały jednocześnie. Sygnały  stanowią informację dla recepcji lub punktu obsługi klienta, że przy wejściu oczekuje osoba potrzebująca pomocy.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/995

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Linie naprowadzające i pola uwagi na zewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia i Testów w Bydgoszczy, system przywoławczy Call-Hear, informacyjne tabliczki w czarnym druku i w brajlu, metalowa nakładka brajlowska na poręcz schodów