Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

W skład realizacji wykonanej dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach wchodzą dwa udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne ze znacznikami NFC, kompatybilnymi z aplikacją YourWay i dziesięć książeczek z termoformowanymi planami terenu i budynku Ośrodka.

W tym przypadku oba plany znacznie różnią się od siebie kolorystyką. Plan terenu nawiązuje do otoczenia. Przeważają w nim różne odcienie zieleni na białym tle. Umieszczony jest na ergonomicznie pochylonym, szerokim postumencie w kolorze czarnym.

Plan parteru budynku Ośrodka nawiązuje kolorystyką do wnętrza. Utrzymany jest w szarościach, czerni i bieli. Ergonomicznie pochylony, szeroki postument jest w kolorze szarym.

Oba dotykowe plany informacyjne zawierają wypukłe obiekty topografii przestrzeni, którą opisują. Oba opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu, oba mają metalowe przyciski, po których wciśnięciu pojawia się głosowy komunikat dotyczący wybranego obiektu. Oba zawierają znaczniki NFC kompatybilne z aplikacją YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1143

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach – plan terenu i plan parteru wnętrza budynku.