Okolice siedziby Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie

Udźwiękowiony, multimedialny terminal informacyjny okolic siedziby centrali Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej tablicy umieszczonej na postumencie z chromowanej stali. Tablica jest podzielona na dwie części. Z prawej jej strony znajduje się ekran LCD, pod nim metalowe przyciski udźwiękowienia. Po stronie lewej, przesunięty ku części środkowej, usytuowany jest plan otoczenia budynku, a nad nim znajduje się legenda w czarnym druku i w brajlu. W roku 2017 terminal został odznaczony Godłem „Teraz Polska” w kategorii „Produkt”.

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Terminal

 Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

UE (2)