Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka” w Wieliczce

W ramach realizacji tyflograficznej w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka” w Wieliczce wykonane zostały tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA na drzwi. Znajdują się na nich napisy w czarnym druku i w brajlu. Ponadto wykonano informacyjne tabliczki metalowe, także opisane w czarnym druku i w brajlu. W czarnym druku i w brajlu opisane są też nakładki informacyjne na poręcze schodów. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem realizacji są kątowniki na stopnie schodów. Znajdują się na pierwszym i ostatnim stopniu każdego z podestów.

Informacyjna tabliczka w czarnym druku i w brajlu na poręcz schodów, Informacyjna tabliczka z metalu opisana w czarnym druku i w brajlu, Informacyjna tabliczka z tworzywa PMMA opisana w czarnym druku i w brajlu oraz Kątowniki na stopnie schodów