Muzeum Zamkowe w Malborku

Realizacja została wykonana dla Muzeum Zamkowego w Malborku. W jej skład wchodzą trzy dotykowe, wypukłe grafiki, wykonane w technologii termoformowania, polegającej na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET. Tworzywo sztuczne jest rozgrzewane, a następnie zmiękczane. W ten sposób jest formowane do kształtu, jaki zamierza mu się nadać. Powtarzalny kształt uzyskuje się dzięki wykonanej wcześniej matrycy. Jest ona negatywowa, czyli to, co ma zostać uwypuklone w plastiku, jest w matrycy wklęsłe. Podciśnienie powoduje dopasowanie się plastiku do wklęsłości matrycy. W ten właśnie sposób powstały te grafiki. Wszystkie są wypukłe, dotykowe i jednocześnie czarnodrukowe. Na jednej z grafik znajduje się, utrzymana w szarościach, kopia oryginalnej ryciny widoku Zamku Wysokiego od strony północno-zachodniej, na drugiej wiernie oddany, kolorowy witraż z herbem rodziny Dołęga, zaś na trzeciej znajdują się sepiowe plany Zamków - Średniego i Wysokiego, także stanowiące kopię oryginału. Każda z termoformowanych grafik opatrzona jest czarnodrukowymi i brajlowskimi opisami, umieszczonymi w górnej części białego passe-partout.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/997

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Termoformowana Grafika Witrażu Z Herbem Rodziny DolegaTermoformowana Grafika Zamku Wysokiego