Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Realizacja w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie obejmuje dotykowy plan informacyjny placówki oraz tabliczki informacyjne z brajlowskimi i czarnodrukowymi opisami i rycinami obiektów muzealnych. Plan informacyjny ma postać tablicy wspartej na delikatnym, drewnianym stojaku. Tablica utrzymana jest w kolorystyce nawiązującej do otaczającej zieleni i znajduje się w pozycji pionowej. Dotykowy plan informacyjny usytuowany jest w jej prawej części, zaś czarnodrukowa i brajlowska legenda w lewej.  W skład realizacji wchodzą ponadto ergonomicznie pochylone tabliczki informacyjne z opisami i rycinami obiektów muzealnych. Opisy zostały wykonane w czarnym druku i w brajlu. Tabliczki umieszczone są na estetycznych, jednonożnych stojakach z chromowanej stali.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/352

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy plan informacyjny, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z opisami i rycinami obiektów muzealnych w Muzeum Pozytywizmu w GołotczyźnieDotykowy plan informacyjny, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z opisami i rycinami obiektów muzealnych w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

UE (2)