Muzeum Narodowe w Kielcach

Realizacja obejmuje tablicę w czarnym druku i w brajlu na drzwiach wejściowych, brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, wypukłe ryciny z brajlowskimi opisami w budynku Muzeum Narodowego w Kielcach, które mieści się w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na żółtej tablicy na drzwiach znajdują się informacje w czarnym druku i w brajlu, dotyczące nazwy placówki, godzin jej otwarcia i znajdujących się w niej ekspozycji stałych. W skład realizacji wchodzą ponadto czarnodrukowe i brajlowskie opisy eksponatów, a także wypukłe, dotykowe ryciny części z nich, z czarnodrukowymi i brajlowskimi opisami.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/338

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
Aplikacja YourWay to nie tylko nawigacja po obiektach, to także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, wystarczy wpisać miasto, do którego chce się wybrać, a Your Way wyświetli obiekty, które są przystosowane i na jakie przystosowania możemy liczyć np. Nowy teatr w Warszawie, posiada mapy tyflograficzne i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą dodawać użytkownicy systemu ale także ich właściciele, to od Państwa zależy, czy Państwa obiekt będzie dostępny i czy będzie w bazie YourWay! Zachęcamy Państwa do przystosowania swojego obiektu i dodania go do bazy YourWay

Kielce1

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium 

UE (8)