Muzeum Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

W skład realizacji w Muzeum Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą: udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, dwa dotykowe plany informacyjne także z tymi znacznikami, tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu, tablica informacyjna w czarnym druku i brajlu przed budynkiem. Udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru obiektu ma postać tablicy wykonanej z tworzywa PMMA w biało-grafitowej kolorystyce z drobnymi, wielobarwnymi elementami. Plan opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu, a także w znaczniki YourWay Beacon i NFC, znajduje się na ergonomicznie pochylonym, jednonożnym stojaku ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Plan został ponadto wyposażony w przyciski, po których wciśnięciu odwiedzający muzeum uzyskuje głosową informację na temat wybranego elementu planu. W tej samej kolorystyce utrzymane są dotykowe plany informacyjne piwnicy i piętra obiektu, także wykonane z tworzywa PMMA, umieszczone w pionie, na ścianach, na dystansach. One też opatrzone są legendami w brajlu i w czarnym druku, i wyposażono je w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu zostały umieszczone obok drzwi lub na nich.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/940

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru, dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu, tablica informacyjna w czarnym druku i brajlu w budynku Muzeum Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.