Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie, w ramach realizacji tyflograficznej, wykonanych zostało 8 tabliczek informacyjnych z tworzywa PMMA w kolorze żółtym, z napisami w czarnym druku i w brajlu, a także z graficznym logo placówki.

Na poręczach schodów zamontowane zostały metalowe tabliczki informacyjne z napisami w brajlu. Jest ich 9.

Pierwszy i ostatni stopień schodów na każdej kondygnacji został wyposażony w kątowniki w kolorze żółto-szarym. Przed każdym z podestów schodów znajdują się żółte pola uwagi.

Istotną część realizacji stanowi Call-Hear, system wzywania pomocy, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma. Tym samym system ułatwia dostęp do obiektu każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznych miejscach, umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.

System składa się z jednostki alarmującej - nadajnika, odbiornika wewnętrznego i opcjonalnie z klucza lub zestawu kluczy, które służą do aktywacji nadajnika. Jednostka alarmująca, bezprzewodowy nadajnik, montowany jest na zewnątrz budynku, najczęściej przy drzwiach wejściowych. Można go także zamontować w recepcji, w punkcie obsługi klienta itp. 

Jednostka alarmująca, nadajnik, aktywowany jest po naciśnięciu przycisku, lub przy pomocy klucza, jeśli wybrano wersję urządzenia z kluczem. Po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał do odbiornika wewnętrznego. Może to być dźwięk, migające światła lub oba te sygnały jednocześnie. Sygnały  stanowią informację dla recepcji lub punktu obsługi klienta, że przy wejściu oczekuje osoba potrzebująca pomocy.

Nadajnik systemu przywoławczo-alarmowego Call-Hear, Tabliczka informacyjna z tworzywa, na drzwi, w czarnym druku i w brajlu z logo biblioteki oraz Pola uwagi i kątowniki na stopnie schodów