Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

W skład realizacji w budynku Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wchodzi dwanaście dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 144 brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA na drzwi oraz linie naprowadzające i pola uwagi. Dotykowe plany informacyjne wykonane z tworzywa PMMA w niebiesko-czarno-białej kolorystyce umieszczone są w pionie, na ścianach, na dystansach. Opatrzone zostały legendami w czarnym druku i w brajlu, a także wspomnianymi znacznikami YourWay Beacon i kodami NFC.  Brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne na drzwi wykonane są w czarno-białej kolorystyce. W  budynku zamontowano ponadto estetyczne linie naprowadzające i pola uwagi.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Karpacka+Pa%C5%84stwowa+Uczelnia+w+Kro%C5%9Bnie&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i YourWay Plus, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z PMMA, linie naprowadzające i pola uwagi w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie