GOPS w Białych Błotach

Realizacja obejmuje instalację pięciu dotykowych planów informacyjnych z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, znacznik YourWay Plus, tabliczki informacyjne z PMMA z napisami w brajlu i kodami NFC, taśmy kontrastowe do oznaczania powierzchni szklanych dla osób słabowidzących, nakładki kontrastowe z warstwą antypoślizgową na krawędzie schodów, nakładki kierunkowe na poręcze z informacjami w czarnym druku i w brajlu, pola uwagi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach, w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb”  w Białych Błotach, w Ośrodku Wsparcia i Integracji  w Trzcińcu, w Ośrodku Wsparcia i Integracji  w Murowańcu, w Ośrodku Wsparcia i Integracji  w Kruszynie Krajeńskim, w Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w Cielu. Dotykowe plany informacyjne mają postać wielobarwnych tablic. Zostały umieszczone w pionie, na ścianach, na dystansach. Są opatrzone legendami w czarnym druku i w brajlu, a także wspomnianymi już znacznikami. Tabliczki informacyjne na drzwi utrzymane są w biało-grafitowej kolorystyce.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/548

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan InformacyjnyNakładki Kontrastowe Na Krawędzie SchodówDotykowy Plan Informacyjny Tabliczki Informacyjne Na Drzwi