Gminny Żłobek w Długołęce

Realizacja w Gminnym Żłobku w Długołęce obejmuje instalację dotykowego planu informacyjnego z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, szesnaście tabliczek informacyjnych z PMMA, z napisami w brajlu i w czarnym druku, a także z piktogramami i trzy znaczniki YourWay Plus.

Dotykowy plan informacyjny ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami topografii placówki, z legendą w czarnym druku i w brajlu, a także ze wspomnianymi znacznikami YourWay Becon i NFC. Plan znajduje się na ścianie i umieszczony jest na dystansach.

Tabliczki informacyjne z nazwami poszczególnych sal są utrzymane w dziecięcej konwencji. Zawierają bardzo estetyczne, kolorowe piktogramy, a także napisy w czarnym druku i w brajlu. Pozostałe tabliczki z piktogramami i napisami w czarnym druku i w brajlu są biało-niebieskie.

W różnych punktach żłobka rozmieszczone są ponadto trzy znaczniki YourWay Plus.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1128

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

szesnaście tabliczek informacyjnych z PMMA, z napisami w brajlu i w czarnym druku, a także z piktogramami i trzy znaczniki YourWay Plus.