Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Na realizację w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy składają się: dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, kontrastowe taśmy na schody, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA i brajlowskie tabliczki informacyjne z metalu.

Dotykowy plan informacyjny utrzymany jest w czarno-biało-czerwono-niebieskiej kolorystyce. Ma postać tablicy wykonanej z wytrzymałego tworzywa PMMA. Zamocowany jest w pionie, na ścianie, na dystansach. Poza wypukłymi elementami topografii obiektu znajduje się na nim legenda w czarnym druku i w brajlu, a także wspomniane już znaczniki. Przed planem znajduje się kontrastowe pole uwagi w kolorze żółtym.

Czarne tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA, z białym liternictwem, zostały umieszczone na drzwiach. Znajdują się na nich napisy zarówno w czarnym druku, jak i w brajlu, adekwatne do przeznaczenia gabinetu, na którego drzwiach zostały zamontowane.

Dopełnieniem realizacji są kontrastowe, żółte taśmy oznakowujący pierwszy i ostatni stopień każdego z ciągów schodów.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1036

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, kontrastowe taśmy na schody, brajlowskie tabliczki informacyjne z PMMA i z metalu w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.