Centrum Kultury w Dobrej

W budynku Centrum Kultury w Dobrej wykonane zostały dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w brajlu i w czarnym na drzwi. Plany informacyjne parteru i pierwszego piętra budynku mają postać tablic z PMMA utrzymanych w niebiesko-biało-czarnej  kolorystyce. Umieszczone są na ścianach, w pionie, na dystansach. Opatrzone zostały legendami w czarnym druku i w brajlu, a także znacznikami YourWay Beacon i NFC. Mniejsze tabliczki informacyjne z PMMA utrzymane są także w niebiesko-biało-czarnej kolorystyce. Zawierają napisy w brajlu i w czarnym druku oraz informacje wizualne, np. w przypadku oznakowania toalet.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/533

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC,  tabliczki informacyjne PMMA w brajlu i w czarnym druku