Biblioteka Miejska w Kielcach

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zostały wykonane - dotykowy plan informacyjny, brajlowsko-czarnodrukowe tablice informacyjne i system Call-Hear. Dotykowy plan informacyjny wnętrza budynku biblioteki ma postać ergonomicznie pochylonej, kolorowej tablicy, usytuowanej na dwunożnym, stalowym stojaku, zamocowanym do stalowej płyty podłogowej. Plan znajduje się na dole tablicy, dotykowa legenda, opisana w czarnym druku i w brajlu, w jej górnej części.  W skład realizacji wchodzą ponadto czarnodrukowo-brajlowskie tablice informacyjne z tworzywa. Jedna z nich umieszczona jest na ścianie, w pionie i zawiera dotykowy plan otoczenia biblioteki z brajlowską i czarnodrukową legendą. Druga znajduje się na drzwiach wejściowych placówki. Umieszczono na niej nazwę biblioteki i godziny jej otwarcia. Ostatnim elementem realizacji jest Call-Hear, system wzywania pomocy, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma. System ułatwia zatem dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto zamontowany w newralgicznych miejscach budynku umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych. System składa się z jednostki alarmującej - nadajnika, odbiornika wewnętrznego i opcjonalnie z klucza lub zestawu kluczy, które służą do aktywacji nadajnika. Jednostka alarmująca, bezprzewodowy nadajnik, montowany jest na zewnątrz budynku, najczęściej przy drzwiach wejściowych. Można go także zamontować w recepcji, w punkcie obsługi klienta, itp. Jednostka alarmująca, nadajnik, aktywowany jest po naciśnięciu przycisku, lub przy pomocy klucza, jeśli wybrano wersję urządzenia z kluczem. Po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał do odbiornika wewnętrznego. Może to być dźwięk, migające światła lub oba te sygnały na raz. Sygnały te stanowią informację dla recepcji lub punktu obsługi klienta, że przy wejściu czeka osoba potrzebująca pomocy.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/175

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Biblioteka Miejska W Kielcach

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

UE (2)