Białowieski Park Narodowy

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny i dziesięć tablic edukacyjnych w z opisami w czarnym druku i w brajlu, a także z wypukłymi grafikami zwierząt i ich tropów w Białowieskim Parku Narodowym.

Plan informacyjny ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej, udźwiękowionej tablicy z legendą w czarnym druku i w brajlu. Po wciśnięciu przycisku zwiedzający słyszy komunikat dotyczący odpowiadającego przyciskowi obiektu. Tablica znajduje się na postumencie z chromowanej stali, zaś nad nią rozpostarty jest daszek z półprzezroczystego tworzywa, oparty na metalowym wsporniku. W skład realizacji wchodzą ponadto estetyczne tablice edukacyjne z czarnodrukowymi i brajlowskimi opisami zwierząt. Na tablicach znajdują się wypukłe grafiki zwierząt i ich tropów.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/110

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

BPN Kolaż

Bpn 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium


UE (2)