Zlikwiduj bariery w kulturze, stań się bardziej dostępny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury zorganizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier” projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnego modelu zapewnienia dostępności obiektów kulturalnych pod względem ich oferty oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach naboru przyjmowane są od 16 marca 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. Wnioski można złożyć jedynie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego w terminie obowiązywania naboru pod linkiem https://projektyue.pfron.org.pl/

.W projekcie mogą wziąć udział jednostki samorządowe, państwowe i współprowadzące instytucje kultury. Całkowita kwota grantu przeznaczona na sfinansowanie inicjatyw wynosi ponad dziewiętnaście milionów złotych. Jeden wnioskodawca może otrzymać kwotę wynoszącą dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.