Szkolenie elfów i Świętych Mikołajów w Wielkiej Brytanii

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia zbliżają się w bardzo szybkim tempie. Już za ponad miesiąc usiądziemy do wspólnego stołu, aby podzielić się opłatkiem z naszymi bliskimi i zajadać ze smakiem świąteczne potrawy. Na dodatek zapowiadane są już niedługo opady śniegu, które jeszcze bardziej wprowadzą nas w ten klimatyczny czas. W Wielkiej Brytanii w tym roku zadbano oto, aby święta były bardziej dostępne dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Dzięki współpracy organizacji pozarządowej Guide Dogs z firmą marketingową Ministerstwo Zabawy (ang. Ministry of Fun), Święci Mikołajowie oraz ich pomocnicy będą zachęcani do angażowania wszystkich zmysłów oraz opisywania otoczenia, co pozwoli podnieść świąteczną atmosferę u dzieci niewidomych i słabowidzących. Jak powiedział szef ds. dostępności w Guide Dogs Alex Pepper - „Dorastając z częściową zdolnością widzenia, doceniałem wizualny aspekt Bożego Narodzenia, ale zawsze byłem świadomy, że jest to tylko połowa tego, czego mógłbym doświadczać będąc osobą w pełni widzącą. Zawsze zdawałem sobie sprawę, że nie widzę większości ozdób na choince, a napotykając duże świąteczne ekspozycje starałem się to docenić, gdyż mój wzrok był i tak zbyt słaby, bym mógł zobaczyć wszystko”.

Dodatkowym działaniem Fundacji Guide Dogs będzie kampania społeczna Guiding Stars, która rozpocznie się w grudniu tego roku. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do uczestnictwa w szkoleniach z komunikacji z osobami niewidomymi oraz możliwość uzyskania informacji o tym, jak należy prowadzić osobę niewidomą w wąskich przestrzeniach czy po schodach.