Projekt „Akcja/Ewakuacja”

Od początku bieżącego roku m.st. Warszawa realizuje projekt mający na celu działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami oraz możliwości ich zaspokojenia w wybranych aspektach: dostępności lokali usługowych oraz dostępności procesu ewakuacji z budynków i przestrzeni.

Nowe standardy dostępności

Nowa wersja Standardów dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy nie tylko wprowadziła wymagania dotyczące wnętrz budynków użyteczności publicznej, ale też ewakuacji wszystkich osób w nich przebywających. Kluczowe jest więc gruntowne zapoznanie jak największej liczby osób – urzędników miejskich i dzielnicowych, pracowników jednostek podległych UM i osób współpracujących z warszawskimi organizacjami pozarządowymi - z zasadami ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami.

Równocześnie też, miasto, które w 2019 roku otrzymało nagrodę Access City Award 2020, nie spoczywa na laurach. Po określeniu Standardów dla przestrzeni i budynków publicznych, przyszedł czas na zalecenia – nieobowiązkowe, ale zachęcające do podnoszenia dostępności prywatnych lokali usługowych. W (coraz bardziej) dostępnych przestrzeniach miejskich temat dostępności lokali jest wciąż niewystarczająco rozpoznany: przedsiębiorcy i właściciele lokali nie mają wystarczającej wiedzy nt. działań, które powinni podjąć, aby ich przestrzenie były dostępne dla większej liczby osób. Również sami architekci i projektanci wciąż nie mają pełnej wiedzy na temat projektowania uniwersalnego i zasad powszechnej dostępności i nie wiedzą gdzie szukać sprawdzonych, aktualnych informacji na ten temat.

„Akcja/Ewakuacja”

Projekt „Akcja/Ewakuacja” jest realizowany przez Fundację Polska Bez Barier na zlecenie i we współpracy z Biurem Projektów i Pomocy Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://polskabezbarier.org/akcja-ewakuacja/