Ogrody sensoryczne pomocne w rozwoju niewidomych dzieci

Podczas ciepłych, letnich dni lubimy odwiedzać miejsca z dużą ilością kwitnących i pięknych roślin. Takie odstresowujące krajobrazy napotkamy m.in. w ogrodach botanicznych, których w Polsce jest ponad czterdzieści. Odpowiednikiem tego rodzaju miejsc są dla osób niewidomych ogrody sensoryczne, które nadal stanowią w naszym kraju rzadkość. Zadaniem ogrodów sensorycznych jest edukacja i przede wszystkim terapia poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły człowieka. Obecnie trwają pracę nad otwarciem tego typu ogrodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach. Ma on powstać dzięki firmie Shamir Polska, w ramach programu CSR „Długie Oczy”.

Powstanie koncepcji ogrodów dostosowanych do specyficznych potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku datuje się na początek XX wieku. Projekt takiego właśnie ogrodu zaprezentował niemiecki pedagog i psycholog Hugo Kukelhaus, który zasłynął również jako projektant szczególnych zabawek dla niemowląt, umożliwiających poznawanie świata za pomocą zmysłów. W 1967 roku, na wystawie Expo w Montrealu, Kukelhaus zaprezentował trzydzieści przedmiotów edukacyjnych, które w założeniu miały stanowić  wyposażenie ogrodów sensorycznych.

Jak zapewniają tyflopedagodzy z Ośrodka w Laskach, kontakt osób niewidomych i słabowidzących z różnymi roślinami, poprzez dotykanie ich dłońmi, stopami, wąchanie i smakowanie, pozytywnie wpływa na zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. W ogrodach sensorycznych bodźce wzrokowe są zdominowane przez pozostałe zmysły, dzięki czemu i niewidome dzieci, i dorośli mają możliwość swobodnego odczuwania i wyobrażania sobie otaczającej przyrody. Osoby niewidome z Lasek, dzięki wizycie w ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, miały ostatnio okazję sprawdzenia czym w istocie jest ogród zmysłów i jak będzie on wyglądał w ich ośrodku.

W Polsce pierwszy park sensoryczny powstał dopiero w 2014 roku w Muszynie. Dziś dostępne są już także ogrody zmysłów m.in. w Krakowie, w Gdańsku Oliwie, w Pruszkowie, w Owińskach i na warszawskim Ursynowie.

Od maja 2021 roku trwają prace zmierzające do otwarcia Ogrodu Zmysłów w Laskach. Mają się w nim znajdować m.in. kwiaty, mini sady i krzewy owocowe, a także specjalne strefy – strefa orientacji przestrzennej, strefa edukacyjna, degustacji i strefa odpoczynku.