Nowa Edycja Konkursu IDOL - Fundacji Szansa dla Niewidomych

Od 2007 roku w czasie Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND przyznawane są statuetki IDOLA. Dla osób, firm oraz instytucji, działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, przyczyniających się do integracji społecznej środowiska osób z niepełnosprawnością.

Pierwszym etapem konkursu jest zebranie kandydatów do tytułu IDOLA, w jednej z następujących kategorii:

1. IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca Środowisku swoje nieprzeciętne zdolności i czas, przyczyniająca się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wielkim stopniu pozytywnie wpływa na sytuację Środowiska.

2. MEDIA – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany i samodzielny niepełnosprawni wzroku i/lub której materiały omawiają problemy Środowiska.

3. IDOL W KATEGORII INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH:
- urząd lub pracownik urzędu, który rozumie specyfikę i potrzeby Środowiska i organizuje działanie tak, by urząd był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku;
- placówka edukacyjna (szkoła, uczelnia) lub nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, dla którego nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia;
- instytucja lub firma prowadząca działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd., świadcząca usługi dla ogółu społeczeństwa tak, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły z nich korzystać na takich warunkach jak inni obywatele.

Do 16 maja można zgłosić swojego kandydata z województwa:

 

Głosowanie na zgłoszonych kandydatów z wyżej wymienionych województw prowadzone będzie od 18 do 23 maja.

Terminarz dla kolejnych województw organizator ogłosi wkrótce.

Statuetka Idol