Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego

Trzy psy przewodniki na milion mieszkańców. Tak kształtuje się sytuacja w naszym kraju, podczas gdy w Unii Europejskiej, jak się szacuje, jest to średnio około 27 psów na milion mieszkańców.

Powszechna jest opinia, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wierne, lojalne i skłonne do niesienia pomocy swojemu opiekunowi.

W dniach 7-13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego. Jest to święto wszystkich psich bohaterów, którzy codziennie świadczą pomoc na rzecz swoich opiekunów z niepełnosprawnościami.

Początki profesjonalnego przygotowywania psów przewodników osób niewidomych sięgają czasów I wojny światowej, kiedy to niemiecki lekarz Gerhard Stalling stworzył zarys metod szkolenia psów służących ociemniałym na froncie żołnierzom. W 1916 roku, w Oldenburgu, powstała pierwsza na świecie szkoła przygotowująca psy przewodniki. Trafiały do niej psy z krajów Europy Zachodniej, USA i Kanady.

Jeśli zaś chodzi o prace nad stworzeniem programu szkolenia psów pomagających osobom niepełnosprawnym ruchowo, to jej początki datują się na lata 70. XX wieku. Bonita Bering stworzyła wówczas pierwszy w Stanach Zjednoczonych program szkoleniowy dla psów serwisowych, noszący nazwę „Canine Companions for Independence”. Program ten pozwolił dostrzec wielką przydatność psów jako towarzyszy osób nie tylko z dysfunkcjami wzroku, ale też z problemami motorycznymi.

Ze względu na niesiony rodzaj pomocy wyróżniamy dwa typy czworonożnych asystentów. Pierwszy z nich to psy, które pomagają na co dzień swoim niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo lub głuchoniemym opiekunom. Drugim rodzajem psów asystującym są te, które wspomagają proces terapii i leczenia różnego rodzaju schorzeń.

Żeby pies został dobrym asystentem, musi przejść szkolenie, w ramach którego poznaje podstawy asystowania, realizując je następnie w praktyce, podczas pracy ze swoim opiekunem. Po skończonym kursie zwierzę trafia do osoby z niepełnosprawnością.

Zasady ubiegania się o psa asystującego ustalane są zazwyczaj przez organizację zajmującą się szkoleniem psów i wyposażaniem ich w certyfikaty. Zgodnie z przepisami, by czworonożny przyjaciel był uważany za psa asystującego, powinien mieć specjalną uprząż i certyfikat potwierdzający status psa asystującego, a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Najpopularniejszymi rasami wśród psów asystujących są labradory, golden retrievery i owczarki niemieckie. Procedura szkoleniowa psa asystującego trwa blisko dwa lata i wymaga dużych nakładów pracy, cierpliwości, ale też środków finansowych.