Krótszy czas na zgłoszenie pomocy w podróży pociągiem dla osób z niepełnosprawnościami

Polskie trasy kolejowe coraz bardziej się rozbudowują, dzięki czemu możemy po naszym kraju podróżować coraz szybciej. Niestety nadal bardzo często zdarzają się opóźnienia pociągów, które nieraz sięgają nawet kilku godzin i powodują rozdrażnienie u wszystkich pasażerów. Już od kilku lat osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania z pomocy na dworcach kolejowych oraz w pociągu, co ułatwia im dotarcie do konkretnego miejsca w całym kraju. Od przyszłego roku zostanie skrócony wymagany czas na zgłoszenie potrzeby wsparcia w podróży polskimi składami PKP przez osoby o szczególnych potrzebach.

Do tej pory, aby mieć pewność, że zamawiana usługa będzie zrealizowana, trzeba było zgłosić ją przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem planowanej podróży. Późniejsze poinformowanie przewoźnika i zarządcy danych stacji nie dawało 100% gwarancji, że zostanie udzielona taka pomoc osobom o szczególnych potrzebach. Na szczęście, jak ostatnio poinformował Wiceminister Rafał Weber: „Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, które zastępuje rozporządzenie 1371/2007, od dnia 7 czerwca 2023 r. skróceniu ulegnie dotychczasowy czas na zgłoszenie przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę o ograniczonej możliwości poruszania się potrzeby udzielenia asysty przed podróżą pociągiem z 48 godzin do 24 godzin”.

Warto w tym miejscu również przypomnieć, że osoby o szczególnych potrzebach mają możliwość uzyskania wsparcia w dotarciu z określonego punktu dworca do pociągu, pomoc przy wsiadaniu, zajęciu miejsca w danym składzie oraz wsparcie przy wysiadaniu i opuszczeniu terenu stacji kolejowej.

Krótszy czas na zgłoszenie pomocy przez osoby o szczególnych potrzebach to dobre posunięcie, ponieważ bardzo często bilety na pociąg kupujemy prawie w ostatniej chwili. Właśnie w takim przypadku pozwala to osobom z niepełnosprawnościami na większą pewność, że bezpiecznie i bez żadnych problemów dotrą do wyznaczonego celu. Więcej informacji na temat zgłaszania potrzeby pomocy w podróży pociągiem można znaleźć na stronie internetowej: https://www.intercity.pl/.../informacje-dla-osob-z...