Informator: dostępność i postępowanie skargowe od PFRON

Publikacja przygotowana przez ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opisuje w jaki sposób instytucje publiczne tj. urzędy, szkoły, przychodnie, biblioteki powinny zapewniać dostępność swoich usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. W informatorze znajdziesz również porady jak skutecznie zawiadomić instytucje o istnieniu barier, które uniemożliwiają Tobie korzystanie w pełni z jej usług.

Kompendium można pobrać z poniższego linku https://tiny.pl/9sdhm

PFRON stworzył także formularze, które pomogą osobą ze szczególnymi potrzebami złożyć skargę na brak dostępności lub poinformować instytucje publiczną o zaobserwowanych brakach w zapewnianiu dostępności.

Na stronie funduszu dostępne są poniższe formularze:

  • Informacja o braku dostępności- każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek do podmiotu publicznego jeżeli zidentyfikuję brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Link do formularza znajduję się poniżej:
    https://tiny.pl/9sdh9
  • Wniosek o zapewnienie dostępności- dokument ten został stworzony w celu zgłaszania przez obywateli szczególnych potrzeb w odniesieniu do infrastruktury lub usług świadczonych przez dany podmiot publiczny. Link do wniosku znajduję się poniżej:
    https://tiny.pl/9sdh5
  • Skarga na brak dostępności- jest to ostateczne rozwiązanie, które wykorzystuję się w sytuacji gdy podmiot do którego został przesłany wniosek o zapewnienie dostępności, nie przeprowadzi żadnych działań aby umożliwić osobie o szczególnych potrzebach swobodne korzystanie z obiektu użyteczności publicznej lub jego usług. Link do formularza skargowego znajduję się poniżej:
    https://tiny.pl/9sdh1