Gdańska opera dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Któż z nas od czasu do czasu nie odwiedza różnego rodzaju placówek kultury i nie zachwyca się przygotowywanymi przez nie wydarzeniami – koncertami, spektaklami teatralnymi, widowiskowymi musicalami czy inscenizacjami operowymi. Dzięki unijnemu projektowi „Kultura bez barier” poprawi się dostępność 111 instytucji kultury w całej Polsce. Fundusze na dostosowanie przedsięwzięć kulturalnych do oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami otrzymała między innymi Opera Bałtycka w Gdańsku.

Opera w Gdańsku ma bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną i szeroki repertuar, co pozwala na docieranie do różnych gustów. Propozycje Opery Bałtyckiej obejmują inscenizacje operowe i baletowe, koncerty jazzowe, koncerty symfoniczne i kameralne. Prezentowane dzieła pochodzą z różnych okresów, a ich wykonania charakteryzują się zróżnicowaną estetykę.

Dzięki środkom otrzymanym z projektu „Kultura bez barier”, Opera Bałtycka zamierza zorganizować szkolenia dla pracowników z zakresu dostępności, obejmujące  szczególne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, a także audiodeskrypcję. Strona internetowa placówki stanie się zgodna z obecnie obowiązującymi standardami dostępności, a dwa wybrane przedstawienia operowe zostaną opatrzone dodatkową ścieżkę audiodeskrypcji. Gdańska opera planuje ponadto tzw. spacery sensoryczne po swojej siedzibie. Ta forma, jak dowodzą specjaliści, jest niesłychanie istotna szczególnie dla rozwoju dzieci niewidomych.