Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Osoby z niepełnosprawnościami są w naszym społeczeństwie nadal często kojarzone z niesamodzielnością i niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W związku z tym niektóre z osób z tej grupy mogą mieć poczucie, że są wykluczone i eliminowane z życia społecznego. Dla takich osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje we wrześniu Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, by pokazać, iż mogą one być aktywne zawodowo i w pełni korzystać ze swoich praw.

We wszystkich oddziałach ZUS będą się odbywały różnego rodzaju wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy zainteresowany będzie mógł liczyć na informacje na temat możliwych do uzyskania świadczeń, ubezpieczeń społecznych i przysługującego mu wsparcia.

Eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielą wskazówek, jak można zwiększać swoje szanse na polskim rynku pracy, w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie i o wyjazd na turnus rehabilitacyjny. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta opowiedzą o pomocy psychologicznej i o prawach pacjenta, a eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnią zasady wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe i powiedzą jak prowadzić zdrowy tryb życia. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i mogą w nich wziąć udział wszyscy chętni, zainteresowani wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram wydarzeń i szczegółowe informacje o nich można znaleźć na poniższej stronie internetowej: https://www.zus.pl/.../zus-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5...