Działania informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Jak odbiorcy odczytują komunikaty udostępniane przez Fundusz?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera rehabilitację oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie własnych programów pomocowych oraz przy współpracy z innymi podmiotami. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów m.in. Aktywny Samorząd (wnioski zbierane są do 31 sierpnia)-program ma na celu likwidowanie barier transportowych, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, poruszaniu się . Rehabilitacja 25 plus (nabór wniosków do tegorocznej edycji rozpocznie się 16 maja i potrwa do 17 czerwca)- projekt ma służyć zebraniu doświadczeń które pomogą w wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Czy jednak w wystarczający sposób informuje o tym zainteresowanych? aby to zbadać i ulepszyć swoją strategię komunikacyjną, Fundusz przygotował krótką ankietę, której wypełnienie zajmuje około 4 minut.

Ankieta składa się z 16 pytań i jest anonimowa. Wśród pytań znajdziemy te dotyczące funkcjonowania strony Funduszu, jak również jego mediów społecznościowych, prowadzonych działań w sferze wspierania rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Zebrane informacje posłużą do modyfikacji strategii komunikacyjnej.

Ankietę można wypełnić poprzez specjalnie przygotowany formularz dostępny pod adresem: https://tiny.pl/983km