Dostępność Plus dla zdrowia

Od 28.03.2022 r. szpitale mogą składać wnioski o grant w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia. Na ich realizację będą miały czas do końca sierpnia 2023 roku.

Dofinansowanie są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności Szpitali. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: szpitale I i II stopnia (budżet: 29,4 mln zł), szpitale III stopnia, ogólnopolskie, onkologiczne, pulmonologiczne lub pediatryczne (budżet: 68,6 mln zł). Wnioskodawcy muszą posiadać aktualną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł, zaś minimalna 500 tys. zł. Wnioskodawcy nie są zobligowani do wnoszenia wkładu własnego.

Nabór wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że można je składać w sposób ciągły od 28.03.2022 r. do wyczerpania alokacji lub 30.06.2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest na pod poniższym adresem: https://www.zdrowie.gov.pl/.../aktualnosc-3975-blisko_100...