Aplikacje mobilne instytucji publicznych zobowiązane prawem do dostępności cyfrowej

Dostępność cyfrowa jest niezwykle ważnym elementem dla osób z niepełnosprawnościami, które każdego dnia korzystają z wielu stron internetowych i aplikacji mobilnych. Prawidłowo przygotowane i stworzone programy na mobilne systemy operacyjne, pozwalają takim osobom na samodzielne załatwienie wszystkich codziennych spraw. Dlatego bardzo ważnym elementem w poszerzaniu dostępności cyfrowej w naszym kraju, było wprowadzenie w czerwcu 2021 roku zgodnie z prawem europejskim oraz krajowym, obowiązku dostępnych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Według ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, od 23 czerwca 2021 nie tylko strony internetowe, ale także i programy na smartfony muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Powyższa ustawa wprowadza również obowiązek wykonania monitorowania aplikacji mobilnych, który spoczywa na ministrze do spraw informatyzacji i jest wykonywany raz w roku. Wykaz stron, poddanych monitoringowi w 2021 roku, można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/monitoring-2021-r

W tym miejscu warto jest przypomnieć, że brak zapewnienia dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przez podmioty publiczne jest podstawą do roszczenia na podstawie ustawy o dostępności cyfrowej. Ścieżka odwoławcza opiera się na procedurze skarg i wniosków zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego (por. art. 18 ust. 8 ustawy o dostępności cyfrowej).