Ankieta PFRON na temat Systemu Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia (SOW) jest internetową platformą, która oferuje osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz, ubieganie się o wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. SOW udostępnia możliwość elektronicznego składania wniosków, uzyskiwania dodatkowych informacji, dokonywania uzupełnień, a także rozliczania i podpisywania umów, bez konieczności osobistego pojawiania się w urzędzie.

PFRON zamierza usprawnić działanie systemu i lepiej dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stąd ankieta, w której można wyrazić opinię na temat SOW i odpowiedzieć na kilka pytań. Osoby, które składały wniosek o dofinansowanie przez Internet w ramach tej platformy, mogą w drodze ankiety przekazać swoje spostrzeżenia i sugestie na temat Systemu Obsługi Wsparcia. W ten sposób można uzyskać wpływ na poprawienie funkcjonowania SOW i pomóc innym osobom z niepełnosprawnościami, które w przyszłości będą korzystały z platformy.

Ankieta znajduje się pod poniższym łączem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-R3vVQi91se4yeR1Guph83MqADlNilbMsw7Ro2dLMBe0iTg/viewform