Projekt „Akcja/Ewakuacja”

Od początku bieżącego roku m.st. Warszawa realizuje projekt mający na celu działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami oraz możliwości ich zaspokojenia w wybranych aspektach: dostępności lokali usługowych oraz dostępności procesu ewakuacji z budynków i przestrzeni.

Więcej...