Granty PFRON

W zakładce znajdą Państwo opisy grantów PFRON, o które można się zwrócić za pośrednictwem naszej firmy. Eksperci Altixu we wszystkich Punktach Handlowych w kraju, realizują usługi wypełniania wniosków w różnych wariantach oraz zarządzanie projektami.

Dostępny Samorząd – granty

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Kultura bez barier

Wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów.