Zakończyliśmy realizację 2-letniego projektu szkoleniowego dla Ministerstwa Zdrowia

Jak porozumieć się z osobą Głuchą posługującą się polskim językiem migowym?
W jaki sposób wypełnić dokumentację medyczną i wziąć podpis od osoby niewidomej?
Co zrobić, by zwiększyć dostępność placówki POZ lub szpitala?

Na te oraz więcej pytań znają już odpowiedź uczestnicy cyklu szkoleń pt. „Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi” zrealizowanego na rzecz Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”.

W ramach realizacji 2-letniego projektu przeszkoliliśmy około 1 200 pracowników personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz szpitali z całej Polski.

Uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę o:

  • aspektach prawnych dostępności,
  • rodzajach niepełnosprawności i barierach, jakie mogą napotkać takie osoby w placówkach medycznych,
  • narzędziach teleinformatycznych i najnowszych technologiach, które wspomagają obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
  • dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej oraz uniwersalnym projektowaniu.

 

Szkolenia kładły szczególny nacisk na różne aspekty i techniki komunikacji, savoir-vivre oraz rolę asertywności i empatii w kontaktach z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.

Lekarz Trzymający W Ręce Stetoskop