Przychodnia w Złotoryi już w bazie obiektów aplikacji YourWay

Realizacja tyflospecjalistów Altixu w SPZOZ w Złotoryi objęła m.in. dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Obok linii naprowadzających i pól uwagi, a także brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych, jest to znaczący czynnik usprawniający poruszanie się po przychodni osób z dysfunkcjami wzroku. Instalując na swoich smartfonach darmową aplikację YourWay, zyskują oni głosowe opisy topografii placówki, bowiem aplikacja komunikuje się ze znacznikami YourWay i przetwarza pozyskane informacje na głosowe komunikaty płynące wprost ze smartfona.

Przychodnię w Złotoryi można ponadto odnaleźć w bazie aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1108

Grafika przedstawia logo yourWay