CKK Jordanki w Toruniu dostosowane do potrzeb osób niewidomych

Centrum Kuturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu stało się przyjazne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wykonana tu realizacja tyflograficzna obejmowała m.in. dotykowy plan informacyjny.

Wykonany w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC jest niezwykle estetyczny. Komponuje się kolorystycznie i pod względem formy z wnętrzem. Przeważa czarno-biała kolorystyka, ożywiona drobnymi, czerwonymi elementami. Tablica z planem znajduje się na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej na czarno.

90 metalowych tabliczek z brajlem umieszczono na oparciach czterech rzędów krzeseł znajdujących się na widowni sali konferencyjnej. Okienko kasy opatrzono tabliczką informacyjną w czarnym druku i w brajlu ze znacznikiem NFC. 200 metrów bieżących stalowoszarych linii naprowadzających i pól uwagi znacząco ułatwi poruszanie się po obiekcie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1147

Dotykowe plany informacyjne, tabliczka informacyjna w czarnym druku i w brajlu na okno kasy biletowej, linie naprowadzające i pola uwagi w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.