Braille Markings And Labels

It is extremely difficult for the blind to navigate in the site when they are there for the first time. Therefore, it is necessary to have braille signs telling you what is in the room. We mark public places and adjust them to the needs of blind.


  TabliczkiOznaczamy i przystosowujemy miejsca publiczne do potrzeb osób niewidomych. 

We mark doors with labels eg the room number or name of the person working in the office, and also we mark stairs, elevators or other places important for the blind! These are necessary in institutions such as city governments, universities and in commercial places such as hotels, swimming pools (one plate for cabinet). Places equipped with such signs are friendly for the blind. Wykonujemy również tablice informacyjne w brajlu i czarnodruku. 


Tablice wykonane w tworzywie sztucznym z naniesionym tekstem w postaci pinów brajlowskich charakteryzują się dużą trwałością. Mogą być wystawione na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, słońce).

Examples of our projects:

1. Projekt przygotowany na zlecenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu 

2. Projekt przygotowany na zlecenie Politechniki Śląskiej, oddział w Zabrzu

3. Projekt przygotowany na zlecenie Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach  

Projekt przygotowany na zlecenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu  Projekt przygotowany na zlecenie Politechniki Śląskiej, oddział w Zabrzu  Projekt przygotowany na zlecenie Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach