Oferta szkoleń dla osób prywatnych

Nasza oferta skierowana jest do osób:

 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • głuchych,
 • głuchoniewidomych,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • oraz osób z innymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów:

 • Obsługa komputera i Internetu (oprogramowanie specjalistyczne).
 • Grafika komputerowa.
 • Projektowanie stron www.
 • AutoCad.
 • Telepraca i telemarketing.
 • Excel.

 

Pomagamy rozwijać się, doskonalić i podnosić kwalifikacje, aby każdy mógł spełniać się w życiu zawodowym, rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty. Chcemy widzieć więcej i wiedzieć więcej. Chcemy, aby każdy miał szansę na edukację w pełnym tego słowa znaczeniu.

 

Organizujemy kursy:

 • Grupowe - szkolenie grupowe połączone jest z obozem rehabilitacyjnym. Uczestnicy 6 godzin dziennie przez 5 dni zapoznają się ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Pracują w małych grupach co sprzyja efektywności a jednocześnie jest szansą do poznania innych uczestników.
 • Indywidualne- szkolenia indywidualne odbywają się w miejscu zamieszkania beneficjenta lub innym wybranym miejscu.


Jeśli uważacie Państwo, iż nie dysponujecie odpowiednimi środkami na pokrycie kosztów szkolenia zapraszamy do korzystania z naszej pomocy przy ubieganiu się o ich refundację.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o całkowite dofinansowanie na szkolenie zgłaszając się do instytucji takich jak:

 • Powiatowe Urzędy Pracy.
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.